Obrazowanie w komunikacji

Termin: 10.03.2017
Miejsce: Kraków, Gołębia 16, sala 42

Katedra Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki zaprasza na konferencję "Obrazowanie w komunikacji". Organizatorzy pragną, aby była ona okazją do spotkania badaczy języka i komunikacji społecznej (interpersonalnej, publicznej, medialnej), podczas którego istota i formy procesu obrazowania zostaną uchwycone z różnych perspektyw badawczych. Szeroko rozumiane obrazowanie wydaje się bowiem kategorią przydatną w badaniach nad semiotyką, semantyką i pragmatyką komunikacji. Dlatego zapraszamy do udziału w debatach konferencyjnych językoznawców, literaturoznawców, medioznawców, psychologów, socjologów oraz zainteresowanych tą tematyką przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Plakat >>

Data opublikowania: 23.02.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski