dr Anna Chudzik

dr Anna Chudzik

Językoznawca.

email: a.chudzik@uj.edu.pl

funkcje: adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo kognitywne, komunikacja medialna, semiotyka nowych mediów, ludyczność i komizm w komunikacji.

 

Publikacje

Książki:

- Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym, Universitas, Kraków 2002.

- Inskrypcje w przestrzeni miejskiej. Studium pragmalingwistyczne, PWSZ Sanok, Sanok 2010.

Ważniejsze artykuły:

- Typy ikoniczności w szyldach [w:] Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2006, s. 117–130.

- Przestrzeń w nauce, umyśle i języku [w:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego,  red. L. Bednarczuk i in., PAU, Kraków 2008, s. 261-270.

- „Emamy są STRASZNIE miłe”. Wpływ autorefleksji na poczucie tożsamości społeczności internetowej na przykładzie forum Emama [w:] Tożsamość i komunikacja, t. 4, red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, KUL, Lublin 2011, s. 213-222.

- Językowo-wizualne środki tworzenia wirtualnej tożsamości na forum dyskusyjnym [w:] Tożsamości - Co w tym śmiesznego? Próba analizy kognitywno-semiotycznej żartów dialogicznych w sieci, [w:] Dialog z tradycją, t. 4: Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015, s. 191-212.

- Motyw wspólnych doświadczeń ‘czasu dzieciństwa i młodości’ jako element więziotwórczy w komunikacji internetowej [w:] Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej pod red. Anny Fiń i Łucji Kapralskiej, Kraków 2015, s. 125-143.

- Sposoby wyrażania sympatii w rozmowach zapośredniczonych medialnie (na przykładzie serwisu społecznościowego Facebook.com), „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 9/2015: „Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym”, s. 19-33.

- Fejsbukowa fizjologia strachu – obraz emocji w internetowych memach, [w:] Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017, s. 441-454.

- Homonimia nazw własnych w żartach obrazkowych, [w:] Multimodalność komunikacji, red. Justyna Winiarska, Aneta Załazińska, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 103-120.

- Żarty o śmierci. Gra językowa i oswajanie strachu, [w:] Dialog z tradycją, t. 7: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków 2018, s. 431-444.