dr Izabela Kraśnicka-Wilk

dr Izabela Kraśnicka-Wilk

językoznawca, redaktor, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. oceny podręczników szkolnych

e-mail: izabela.krasnicka-wilk@uj.edu.pl

funkcje: adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji

zainteresowania naukowe: językoznawstwo kognitywne, komunikacja niewerbalna i gesty towarzyszące mowie, teoria komunikacji, pragmatyka mowy, frazeologia.

Publikacje książkowe

2017 – Mówiące ciało. Analiza utrwalonych we frazeologii werbalnych zachowań człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 131 s.

Artykuły w czasopismach

2001  Kognitywne schematy wyobrażeniowe leżące u podstaw frazeologizmów z leksemem ‘głowa’, „Język Polski”, listopad-grudzień 2001, LXXXI, nr 5, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, s. 339–343.

2013 – Funkcje emblematów w strukturze wypowiedzi, „LingVaria” 2013, Nr 2 (16), s. 15–42 (współautorstwo z prof. dr hab. Jolantą Antas).

2015 – Kobiece czy męskie. Gesty adaptacyjne w dialogu publicznym, „Państwo i Społeczeństwo” 2015, r. XV, nr 1, s. 197–209.

2016Gesty w języku, język w gestach, dostępny na stronie: https://drive.google.com/file/d/0B5VZZB0laJYYbTNPclVIV1pVSzQ/view, dostęp: styczeń 2016, s. 1–25.

 

Artykuły w pracach zbiorowych

 

2005 – Łapać w lot, czyli kilka słów o tym, jak konceptualizujemy abstrakcję, w: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, seria Język a komunikacja 8.1Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków 2005, s. 4956.

2016 – Słowo, gest, emocje, w: Niedosłowność w języku, seria Język a komunikacja 37, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 361–371.

2016 – Rola dotyku w komunikacji interpersonalnej, w: A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, P. Badysiak (red.), W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury (współaut. z prof. dr hab. Jolantą Antas), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2016, s. 121–132.

2017 – Gli elementi nella contesa – la contesa nell’elemento. Il fuoco come una base esperienziale della concettualizzazioe della contesa e delle emozioni a essa correlate (su esempi selezionati), w: I quattro elementi nella lingua, nella litteratura e nell’arte italiana et polacca, red. K. Kwapisz-Osadnik, Franco Cesati Editiore, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (współaut. dr Anna Chudzik), s. 83-93. 

 

Recenzje naukowe:

 

recenzja książki Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. Inga Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 240 s., „Aequalitas”, nr 1 (2), 2013, vol. 2, http://aequalitas.ka.edu.pl/2013_v2/A_2013_vol_2_rec_2_Krasnicka.pdf.

 

Ważniejsze publikacje edytorskie:

 

 1. Marta Majorek, Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017.
 2. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016.
 3. Jan Michalik, Tadeusz Pawlikowski. Legenda, człowiek, teatr, Wydawnictwo MHK, Kraków 2015.
 4. Michael Fleischer, Kapitał, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014.
 5. Teresa Smółkowa, Krystyna Holly, Beata Nowakowska, Anna Żółtak, Słowa… Czy je znasz?, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013.
 6. Michał Grech, Obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców Polski. Wnioski i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013.
 7. Krzysztof Miszczak, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998-2005, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 8. Stanisław Sulowski, Bliski Wschód między demokratyzacją a rewolucją – artykuł w: Bliski Wschód coraz bliżej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 9. Janusz Danecki, Tło bliskowschodnich przemian 2011 roku – artykuł w: Bliski Wschód coraz bliżej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 10. Jan Błuszkowski, Daniel Mider, Demokracja późnej nowoczesności, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 11. Komunikowanie polityczne. Wybrane zagadnienia, „Studia Politologiczne”, red. nauk. Ewa Maria Marciniak.