Prace doktorskie

Wypromowane prace doktorskie:

Aneta Załazińska Niewerbalna struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorców narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych.

Małgorzata Majewska Akty mowy deprecjonujące siebie oraz innych. Studium pragmalingwistyczne.

Izabella Kraśnicka-Wilk Semantyka opisów zachowań ludzkiego ciała zawarta w konstrukcjach frazeologicznych, czyli przyjrzyjmy się temu z bliska.

Anna Chudzik: Studium pragmalingwistyczne inskrypcji w przestrzeni miejskiej (na przykładzie napisów krakowskich z lat 2003-2005).

Beata Drabik Językowe rytuały dnia codziennego.

Jakub Pstrąg Retoryczne środki autoprezentacji polityków polskich.