Język Polski w Komunikacji Społecznej

Jedyny w Polsce interdyscyplinarny kierunek, który łączy nowoczesne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem, psychologią  i elementami socjologii.

    W programie studiów położono nacisk na kształcenie umiejętności i kompetencji, szczególnie w zakresie:

 • komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej,
 • umiejętności retorycznych – skutecznej perswazji i argumentacji,
 • tworzenia skutecznych relacji interpersonalnych,
 • strategii komunikacyjnych,
 • negocjacji oraz kształcenia postaw asertywnych,
 • umiejętności analitycznych w zakresie interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach.

 

Zdobyte na naszym kierunku umiejętności i kompetencje pozwolą Ci na podjęcie pracy m.in. w:

 • agencjach public relations (PR),
 • działach human resources (HR),
 • firmach doradztwa personalnego (prowadzenie szkoleń w zakresie strategii komunikacyjnych, negocjacyjnych w biznesie),
 • wydawnictwach (działy reklamy i promocji, marketingu),
 • mediach (prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, media społecznościowe),
 • szkołach językowych.

 

więcej >>