Katedra Teorii Komunikacji

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Jolanta Antas

dr hab. Aneta Załazińska

dr Anna Chudzik 
dr Beata Drabik-Frączek
dr Izabela Kraśnicka-Wilk
dr Justyna Winiarska

 
Rozwój kadr naukowych w Katedrze Teorii Komunikacji ukierunkowany jest w szczególności na nowatorskie interdyscyplinarne badania naukowe oraz umiejętność stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych. Priorytetowe są badania w zakresie teorii komunikacji i językoznawstwa kognitywnego. Chodzi o możliwość ukazania i wykorzystania na polu językoznawstwa (szczególnie semantyki i pragmatyki mowy) ważnych naukowo osiągnięć z dziedziny psychologii, antropologii, filozofii i socjologii. Interdyscyplinarność oznacza twórcze zastosowanie wyników badań z innych pokrewnych dziedzin nauki w celu rozwoju językoznawczej teorii komunikacji interpersonalnej.