NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Specjalność: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Studia II stopnia

Kto może studiować?

Studia są przeznaczone dla absolwentów licencjackich studiów filologii polskiej oraz absolwentów kierunków neofilologicznych, chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w kraju i za granicą.

Co zyskujemy studiując na tej specjalizacji?

Studenci specjalizacji nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego:

  • zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu glottodydaktyki,
  • znają metody nauczania języków obcych oraz ich dydaktyczne i psychologiczne podstawy,
  • wiedzą, jak nauczać poszczególnych podsystemów języka i sprawności językowych,
  • zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie praktyk pedagogicznych w kraju (np. Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej UJ, British International School of Cracow) i za granicą (np. Ecole Nova Polska w Paryżu).

Co po studiach?

Nasi absolwenci podejmują pracę ucząc obcokrajowców w kraju lub za granicą. Rokrocznie, w ramach współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z uniwersyteckimi ośrodkami zagranicznymi, wyjeżdżają na lektoraty w różne zakątki świata: Argentyna, Brazylia, Chiny, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Francja, Belgia, Włochy, Portugalia.

Możliwości zatrudnienia jako:

  • nauczyciel/lektor języka polskiego jako obcego w ośrodkach kształcenia obcokrajowców w kraju i za granicą,
  • nauczyciel języka polskiego jako drugiego w szkolnictwie polonijnym,
  • nauczyciel języka polskiego jako obcego i/lub drugiego w szkołach polskich,
  •  pracownik kulturalno-oświatowy w ośrodkach i centrach kultury polskiej za granicą,
  • doradca metodyczny w ośrodkach kształcenia językowego.

Szczegółowe informacje >>