Konferencje

 • VIII Forum Kultury Słowa, Rzeszów 2011
 • Zjazd Polonistów, Katowice 2011
 • Festiwal im. Jana Błońskiego, Kraków 2011
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Wrocław 2010
 • Workshop Focus 2009"Categorization of the World Through Language" Serock 2009
 • Gesture and Speech in interaction, Gespin, Poznań 2009
 • International Conference on Philosophy in language and Linguistics, Philang2009, Łódź
 • Język w liturgii, Krzeszowice 2009
 • Czy Chrystus używałby Powerpointa? O nowych technologiach, rekwizytach i słowie w homilii, Kraków 2009
 • VII Forum Kultury Słowa w Gdańsku, 2008
 • Słowotwórstwo, słownictwo, polszczyzna kresowa, Kraków 2008
 • Międzynarodowa Sesja Naukowa, O słowie i obrazie w misterium przepowiadania, Krzeszowice 2008
 • Język IV RP, Kraków 2008
 • Retoryka i etyka, Poznań 2007
 • 10th International Cognitive Linguistics Conference, Cracow 2007
 • Opozycja swój/obcy (inny) w językach i kulturach słowiańskich , UMCS Lublin 2006
 • Iconicity in Language and Literature,  Kraków 2005
 • Oblicza komunikacji I. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Wrocław 2005
 • Język Trzeciego Tysiąclecia, Kraków 2004
 • Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków 2003
 • Imagery in Language. A cognitive linguistics conference in honor of Professor Ronald W. Langacker, Łódź 2003
 • Europejskie Sympozjum Somatoterapii i 6 Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej, Kraków 2003
 • Język Trzeciego Tysiąclecia, Kraków 2002