Polecamy nowości wydawnicze

Aneta Załazińska, Obraz, słowo, gest. WUJ 2016. więcej >>

Antas Jolanta, Rozmowy z psem, czyli komunikacja międzygatunkowa. Iskry 2014 więcej >>

Jolanata Antas, Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia. Łódż 2013  zobacz >>

Książki

Seria Pragmatyka i semantyka mowy pod redakcją Jolanty Antas wydawana od roku 2002 przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Junzo Kawada, Głos. Studium z etnolingwistyki porównawczej, Kraków 2004

 

Jolanta Antas, O kłamstwie i kłamaniu
Rok wydania: 2008 Zobacz>>
 

Jean Matter Mandler, Opowiadania, skrypty i sceny: aspekty teorii schematów, Kraków 2004.

ISBN: 83-242-0329-X

Anna Chudzik, Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym, Kraków 2002

Jakub Pstrąg, Werbalne i niewerbalne techniki i strategie konwersacyjnego oponowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004

Małgorzata Majewska, Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2005

Marta Wołos, Koncepcja "gry językowej" Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa, 2004

Beata Drabik, Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia, Kraków 2004

 

 

 

 

 

Publikacje pracowników katedry

Jolanata Antas, Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia. Łódż 2013  zobacz >>

Jolanta Antas, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008 

Beata Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Kraków 2010

Justyna Winiarska, Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym, Kraków 2001

Zofia Kurzowa, Justyna Winiarska , Zofia Kubiszyn-Mędrala, Mirosław Skarżyński, Słownik synonimów polskich, PWN

Aneta Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu, Kraków 2006

Aneta Załazińska, Schematy myśli wyrażane w gestach, Kraków 2001

Michał Rusinek, Aneta Załazińska, Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków, 2005

Aneta Załazińska, Michał Rusinek, Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy, Warszawa 2010

Podręczniki do liceum, seria „Klucz do świata"

Podręczniki do gimnazjum, seria „Jest tyle do powiedzenia"