Współpraca naukowa

Od 2010 roku Zakład Teorii Komunikacji  współpracuje naukowo z Międzyuczelnianym Zespołem Naukowo Badawczym Gramatyki Komunikacyjnej (Aleksy Awdiejew, Uniwersytet Jagielloński, Grażyna Habrajska, Uniwersytet Łódzki, Elżbieta Laskowska, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Efektem tej współpracy są otwarte seminaria p.t. „Rozmowy o komunikacji".