Pracownicy

prof. dr hab. Jolanta Antas

Kierownik Zakładu Teorii Komunikacji, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, językoznawca, członek Komisji Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego, Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawców Kognitywnych; redaktor serii wydawniczej:  „Pragmatyka i semantyka mowy" oraz członek redakcji serii wydawniczej „Językoznawstwo kognitywne. Studia i analizy" wydawnictwa „Universitas", członek kolegium reakcyjnego czasopisma naukowego „LingVaria" .

email: pantas@poczta.onet.pl

dr hab. Aneta Załazińska

Adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji, kierownik Podyplomowego Studium Retoryki UJ , opiekun naukowy na Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych UJ,  członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

email: aneta.zalazinska@uj.edu.pl

dr Beata Drabik

Adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji UJ, opiekun naukowy na Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych UJ,  członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

email: beata.drabik@uj.edu.pl

dr Justyna Winiarska

Adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji, sekretarz redakcji czasopisma językoznawczego „LingVaria", członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

email: justyna.winiarska@uj.edu.pl

dr Anna Chudzik

Asystent z doktoratem w Zakładzie Teorii Komunikacji

Językoznawca.

email: a.chudzik@uj.edu.pl

 

 

dr Izabela Kraśnicka-Wilk

Asystent z doktoratem w Zakładzie Teorii Komunikacji.

Językoznawca, redaktor, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. oceny podręczników szkolnych

e-mail: izabela.krasnicka-wilk@uj.edu.pl