dr Justyna Winiarska

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

email: justyna.winiarska@uj.edu.pl

funkcje: adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji, sekretarz redakcji czasopisma językoznawczego „LingVaria"

Zainteresowania naukowe:Początkowy obszar zainteresowań to współczesna polszczyzna mówiona (książka: Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym), obecnie wykorzystuje metodologię kognitywną w analizie tekstów poetyckich (Liście podzwaniające śmiercią…. Sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej), naukowych (Znak językowy jako przykład metafory ontologicznej w nauce) i filozoficznych (Konceptualizacje JA i DRUGIEGO w filozoficznym i poetyckim dyskursie miłosnym), poszukując jednocześnie filozoficznych źródeł językoznawstwa kognitywnego (Conceptual metaphor – the idea of cognitive linguists or the idea of Ludwig Wittgenstein?; Ludwig Wittgenstein – nieobecny patron językoznawstwa kognitywnego), a także badając relacje między nim innymi naukami (Kognitywizm- językoznawstwo otwarte?).

Publikacje

Książki:

·         Z. Kurzowa, Z. Kubiszyn-Mędrala, M. Skarżynski, J. Winiarska, Słownik synonimów polskich, Warszawa 1998.

·         Indeks pojęciowy [w:] Z. Kurzowa, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Kraków 1999.

·         Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym. Kraków 2001.

artykuły:

·         Recenzja książki K. Waszakowej "Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego - rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi". Język Polski 1995, 4-5, s. 366-369

·         Polski modulant więc  i jego angielskie odpowiedniki. Język Polski 1996, 2-3, s. 155-159.

·         Retoryka tekstów użytkowych. Język Polski 1997, 4-5. s. 320-322.

·         Spontaniczność dialogów w polskiej telewizji w latach siedemdziesiątych  i dziewięćdziesiątych. Język Polski 2001, 1-2, s. 32-36.

·         Fredzia Phi-Phi czy Kubuś Puchatek? Język Polski 2001, 5. s. 334-338

·         Twarzą w twarz z interfejsem [w:] Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej. Kraków 2001. s.405-413

·         ale rpzpoczynającym repliki dialogu [w:] Rozmaitości językowe red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska. Kraków  2002. s. 327-333

·         Czy polskich tłumaczy trzeba uczyć języka polskiego? [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 2, red. W. Chłopicki, Kraków 2002.

·         Język polski [esej w:] Wielka encyklopedia Polski, red. M. Karolczuk-Kędzierska. Kraków 2004. s. 479-478.

·         Conceptual metaphor – the idea of cognitive linguists or the idea of Ludwig Wittgenstein? [w:] Imaginery in Language, red. B. Lewandowska-Tomaszczyk i A. Kwiatkowska. Frankfurt am Main 2004.

·         Ludwig Wittgenstein – nieobecny patron językoznawstwa kognitywnego. Język Polski 2005, 3, s. 185-192.

·         Znak językowy jako przykład metafory ontologicznej w nauce. Poradnik Językowy 2005, z. 6, s. 15-24.

·         Liście podzwaniające śmiercią…. Sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej. LingVaria 2007 nr 3, s. 67-75.

·         „Komu zadają pytania wielcy filozofowie" [w:] LingVaria 1 (5) Kraków 2008 s. 9-16

·         „Punkt wyjścia – czyli Gramatyka kognitywna Johna R. Taylora okiem polonisty" [w:] LingVaria 1 (5) Kraków 2008 s. 27-40 (współautorka: Aneta Załazińska)

·         „Konceptualizacje JA i DRUGIEGO w filozoficznym i poetyckim dyskursie miłosnym" [w:] Etnolingwistyka 20 red. J. Bartmiński, Lublin 2008. s. 179-190.

·         V. Evans,  Leksykon językoznawstwa kognitywnego, przekład: M. Buchta, M. Cierpisz, A. Gicala, J. Podhorodecka, J. Winiarska. Kraków 2010.

·         Methodological and Ontological Assumptions in Linguistic Theories [w:] Philosophy of Language and Linguistics Vol. II: The Philosophical Turn. s. 273-285. Germany ontos verlag 2010.

·         Kognitywizm- językoznawstwo otwarte? [w:] Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu. Łódź 2011. 27-48.

Redakcja tomu:

Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej - trendy w procesie integracji europejskiej. Referaty z konferencji Kraków 11-13 października 2001; red. E. Jeleń,  M. Rauen, M. Świątek, J. Winiarska. Kraków 2002 [ponadto: "Wstęp" tamże]

Redakcja naukowa przekładu książki:

Edward Sapir, Język. Wprowadzenie do badań nad mową. Kraków 2010. Przekład Magdalena Buchta.